Personlige pronominer

Personlige pronominer
Personlige stedord.
Har deiktisk funktion (dvs. kan bøjes i
person). Inddeles i formerne:
Bundne (substantiviske/ledsage):
jeg/du/han/hun/den/de/vi/I/de
Ubundne (adjektiviske/vikar):
mig/dig/ham/hende/os/jer/dem.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • Pronominer — pronomen Stedord. De fleste kan være både substantiviske og adjektiviske. Se også Tiltaleord, Vikarord. Inddeling: 1. Demonstrative pronominer 2. Indefinite pronominer 3. Interrogative pronominer 4. Personlige pronominer 5. Possessive pronominer… …   Danske encyklopædi

  • Afhængighedsfald — Fællesbetegnelse for dansk akkusativ og dativ (bøjede former). Findes kun ved personlige pronominer. Se også Fællesfald. Ex: jeg vasker mig jeg giver hende et æble …   Danske encyklopædi

  • Refleksive — pronomener Tilbagevisende stedord. Former: som de personlige pronominer. Anvendelse: 1. Direkte objekt: jeg vasker mig 2. Indirekte objekt (se Dativ) 3. Reciprok (romanske sprog): nos lavamos 4. Refleksiv passiv( ): se habla danés …   Danske encyklopædi

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”